De bewonersorganisatie (BWO) in de Irisbuurt heeft als doel de leefbaarheid te bevorderen. De focus ligt daarbij op de samenwerking met gemeente Eindhoven, andere buurten, brandweer, politie en andere instellingen. De BWO heeft een stichtingsvorm.

Vanaf de oprichting in 2005 heeft de BWO zich gericht op activiteiten die de samenhang in de Irisbuurt bevorderen. Onder de vlag van de BWO kwamen er initiatieven voor buurtevenementen op gang, waaronder culturele buurtfestivals, opschoondagen, running diners en de bouw van een eigen buurtwebsite.

Daarnaast waren er voor de BWO uitdagingen op het gebied van woonsplitsing, uitwerking van de mobiliteitsvisie van de gemeente Eindhoven speciaal rondom de herinrichtingsplannen Geldropseweg en de herinrichting rond het Eindhovens kanaal/Breitnerstraat/Lucas Gasselstraat/Dirk Boutslaan.

De bewonersorganisatie krijgt elk jaar een bijdrage van de gemeente Eindhoven (tussen de 1000-1500 Euro). Dit geld wordt gebruikt voor de ondersteuning van de diverse overleggen, maar kan ook worden igezet voor buurtinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Eerder gingen er bijdragen naar Koningsdag, eetidee, pubquizzen, paaseieren zoeken, de bevrijdingsboom, informatie avonden over verschillende onderwerpen. Over de besteding van de subsidie moet de BWO in algemene termen verantwoording afleggen bij de gemeente.

De BWO vergadert elke zes weken. Belangstellenden die zich willen aanmelden als lid van de BWO kunnen een e-mail sturen naar: herman@irisbuurt.nl

De bewonersorganisatie is op dit moment als volgt samengesteld:
Voorzitter: Herman Elenbaas
Secretaris: Mark Schrurs
Penningmeester: Frank van de Titulaer
Leden:
Thorsten Schneider
Lieke Groot
Katelijne de Koning