De bewonersorganisatie (BWO) in de Irisbuurt richt zich vanaf de oprichting in 2005 op de leefbaarheid en meer samenhang in de buurt. Nieuwe initiatieven worden ondersteund en waar mogelijk zoekt de BWO de samenwerking op met gemeente en andere partners in Eindhoven die kunnen bijdragen aan het welzijn in de Irisbuurt.

Soms betekent dat het op gang brengen van nieuwe initiatieven als opschoondagen, culturele buurtfestivals of running diners. Totdat die worden overgenomen door afzonderlijke organisatoren in de buurt. Op andere momenten is de BWO vooral ondersteunend in evenementen die door buurtgenoten op touw worden gezet. Een voorbeeld is de bouw van een boomvlonder rondom rondom de lindeboom aan de Adolf van Cortenbachstraat.

Op de achtergrond houdt de BWO een stevige vinger aan de pols bij gemeentelijke plannen in de buurt.  Daar horen langlopende onderwerpen als woningsplitsing bij, maar ook de herinrichting van de Geldropseweg. In de mobiliteitsvisie van de gemeente Eindhoven rondom de verkeersafwikkeling rond het Eindhovens kanaal is zwaar geleund op de feedback vanuit de BWO.

De bewonersorganisatie krijgt elk jaar een bijdrage van de gemeente Eindhoven. In 2022 was dat 4000,- . Dit geld wordt gebruikt voor de ondersteuning van de diverse overleggen, maar kan ook worden ingezet voor buurtinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Eerder gingen er bijdragen naar Koningsdag, buurteten, pubquizzen, paaseieren zoeken, de bevrijdingsboom en informatie avonden over verschillende onderwerpen. Over de besteding van de subsidie moet de BWO in algemene termen verantwoording afleggen bij de gemeente.

De BWO vergadert elke zes weken. Belangstellenden die zich willen aanmelden als lid van de BWO kunnen een e-mail sturen naar: herman@irisbuurt.nl

De bewonersorganisatie is op dit moment als volgt samengesteld:
Voorzitter: Maarten van Berkel
Secretaris: Stefan Pfundtner
Penningmeester: Herman Elenbaas
Leden:
Thorsten Schneider
Kathelijne de Koning